آنچه باید درباره تیم تخصصی مطالعه نوین بدانید؟

هدف ما از تشکیل این تیم تخصصی

تیم تخصصی مطالعه نوین با هدف تحقیق و پژوهش برای یافتن راه های عملی و کاربردی جهت استفاده از متدهای نوین مطالعه در حوزه های دانشگاهی،دانش آموزی و زمینه های موفقیت فردی آغاز به کار کرده است.

امروزه مطالعه کردن و قبولی در کنکور مقاطع مختلف برای افراد کاری بسیار ملال آور و سخت شده است که این موضوع باعث می شود تا افراد ،بسیار کم مطالعه کنند و برای قبولی در کنکور زمان بسیار زیادی را قرار دهند.

حال اینکه این افراد اگر روش های صحیح مطالعه را بیاموزند و مهارت تندخوانی را بدست آورند به راحتی می توانند در زمان بسیار کم، مطالعه بسیار بیشتری داشته باشند و از این طریق با قرار دادند روزانه 3 تا 4 ساعت برای مطالعه به راحتی می توانند جزو رتبه های تک رقمی کنکور باشند.

بسیاری از افراد تک رقمی کنکور که ما با آنها مصاحبه کردیم بر این باور بودند که افراد اگر بدانند که روش صحیح مطالعه چیست و آنرا برای مطالعه خود استفاده کنند به راحتی می توانند به همان چیزی که می خواهند برسند همچنین این افراد سرعت مطالعه بالایی داشتند و با قرار دادن زمان کمتری در طول روز توانسته بودند که جزو رتبه های برتر کنکور باشند.

دیگر هیچ رازی نهفته نیست. ما تمام راه های رسیدن به مطالعه بهتر و قبولی در کنکور را در اختیار شما قرار می دهیم.